fbpx

הארכיון

הארכיון הטלויזיוני המלא של אורלי וגיא כולל כל סרטי הדוקו והסדרות הדקומנטריות שיצרו בשני העשורים האחרונים.

הפעל

הצד שלה, בחזרה לפרשת איה נאפה

2020
הפעל

הצד שלה, בחזרה לפרשת איה נאפה

2020
הפעל

מוסר השילומים

סרט ראשון שהפך לסדרת סרטים מדוברת ומשנה מציאות: אורלי וגיא חושפים בפעם הראשונה באופן ממוקד יסודי ועמוק את המחדל הגדול ביותר של הציונות המודרנית- הפקרת ניצולי השואה בישראל ובעולם ושימוש בכספי הפיצויים שלהם למטרות אחרות. הסרט הופק במקור עבור "יס דוקו", אלא שמנהל התוכן דאז, יונה ויזנטל, החליט לתת את הסרט ללא תשלום לשידור בערוץ 2 בשל חשיבותו. כך יצא שהסרט שודר סימולטנית כמעט בכל הערוצים בישראל בערב יום השואה של שנת 2007 . שידור הסרט היה רגע מכונן בשיח הציבורי, ובפעם הראשונה, ערב יום השואה הוקדש לשיח על ניצולי השואה החיים, ולא על הקורבנות שנרצחו. הפעם הראשונה שנחשפו מחדלי השלטון בניגוד ל"התקרבנות" האופיינית ביום העצוב הזה.

2007
הפעל

מוסר השילומים

סרט ראשון שהפך לסדרת סרטים מדוברת ומשנה מציאות: אורלי וגיא חושפים בפעם הראשונה באופן ממוקד יסודי ועמוק את המחדל הגדול ביותר של הציונות המודרנית- הפקרת ניצולי השואה בישראל ובעולם ושימוש בכספי הפיצויים שלהם למטרות אחרות. הסרט הופק במקור עבור "יס דוקו", אלא שמנהל התוכן דאז, יונה ויזנטל, החליט לתת את הסרט ללא תשלום לשידור בערוץ 2 בשל חשיבותו. כך יצא שהסרט שודר סימולטנית כמעט בכל הערוצים בישראל בערב יום השואה של שנת 2007 . שידור הסרט היה רגע מכונן בשיח הציבורי, ובפעם הראשונה, ערב יום השואה הוקדש לשיח על ניצולי השואה החיים, ולא על הקורבנות שנרצחו. הפעם הראשונה שנחשפו מחדלי השלטון בניגוד ל"התקרבנות" האופיינית ביום העצוב הזה.

2007
הפעל

סיפורו של חיים שוורץ // המשמר האזרחי

2007
הפעל

סיפורו של חיים שוורץ // המשמר האזרחי

2007
הפעל

כשתהיי

הפעל

כשתהיי

הפעל

קמפיין עם שיניים

הפעל

קמפיין עם שיניים

הפעל

הסוד ההולנדי

הישראלים אוהבים לאהוב את הולנד ואת ההולנדים. מעטים ידעו, עד שידור הסרט "הסוד ההולנדי", שההולנדים ביצעו את השמדת היהודים הגדולה ביותר ביחס לכמות היהודים שחיו בהולנד ערב המלחמה. חצי שעה מאמסטרדם הצבעונית והעליזה, ניצב מחנה השמדה נוראי שמעטים הישראלים שביקרו בו, או שמעו אודותיו. אורלי וגיא נקראים לסייע במסע אישי – משפחתי- בין דורי של אברהם רות, ניצול שואה, יליד הולנד, חבר לספסל הלימודים של אנה פרנק ומי שעמד בראש ׳החברה הממלכתית להשבת נכסי נספים׳. רות הואא גם מי שפעל לחתימה על הסכם הפיצויים מול ממשלת הולנד, איש רב פעלים שמעולם לא סיפר לשלושת ילדיו ולנכדיו את הזוועות שעבר ושעברה משפחתו. יחד הם מגלים את הסוד הנורא של הקהילה שנכחדה.

2015
הפעל

הסוד ההולנדי

הישראלים אוהבים לאהוב את הולנד ואת ההולנדים. מעטים ידעו, עד שידור הסרט "הסוד ההולנדי", שההולנדים ביצעו את השמדת היהודים הגדולה ביותר ביחס לכמות היהודים שחיו בהולנד ערב המלחמה. חצי שעה מאמסטרדם הצבעונית והעליזה, ניצב מחנה השמדה נוראי שמעטים הישראלים שביקרו בו, או שמעו אודותיו. אורלי וגיא נקראים לסייע במסע אישי – משפחתי- בין דורי של אברהם רות, ניצול שואה, יליד הולנד, חבר לספסל הלימודים של אנה פרנק ומי שעמד בראש ׳החברה הממלכתית להשבת נכסי נספים׳. רות הואא גם מי שפעל לחתימה על הסכם הפיצויים מול ממשלת הולנד, איש רב פעלים שמעולם לא סיפר לשלושת ילדיו ולנכדיו את הזוועות שעבר ושעברה משפחתו. יחד הם מגלים את הסוד הנורא של הקהילה שנכחדה.

2015
הפעל

גיא בן 50

הפעל

גיא בן 50

הפעל

האונס בשמרת

עצובה, מיואשת וענייה: הטראומה ניכרת בנאנסת משמרת גם 30 שנה אחרי בעוד יעל גרינברג מעולם לא התאוששה מהאונס שהסעיר את המדינה, האנסים שריצו עונש מאסר מגוחך המשיכו כרגיל. אורלי וילנאי על הלקח שצריכה ללמוד מכך המדינה

ערוץ 10
2017
הפעל

האונס בשמרת

עצובה, מיואשת וענייה: הטראומה ניכרת בנאנסת משמרת גם 30 שנה אחרי בעוד יעל גרינברג מעולם לא התאוששה מהאונס שהסעיר את המדינה, האנסים שריצו עונש מאסר מגוחך המשיכו כרגיל. אורלי וילנאי על הלקח שצריכה ללמוד מכך המדינה

ערוץ 10
2017
הפעל

האמת מאחורי פרשת איה נאפה

קפריסין, קיץ 2019 חבורת צעירים ישראלית אנסה לכאורה, צעירה בריטית בחדר המלון שלהם. אין מחלוקת שחלקם שכבו איתה, חלקם צילמו את המעשה וכולם יצאו מבית המעצר ללא משפט והתקבלו בישראל כגיבורים. דווקא הצעירה הבריטית היא זו שהואשמה בעדות שקר והמצאת אונס וריצתה חצי שנת מעצר בית באי. אורלי וגיא מגיעים לאיה נאפה בתחילת המשפט, חוזרים לחדר בבית המלון, מדברים לראשונה עם הרופא שבדק אותה מיד אחרי תלונת האונס ומביאים סיפור חדש ושונה ממה שתוקשר ושודר עד אז בתקשורת הישראלית.

2019
הפעל

האמת מאחורי פרשת איה נאפה

קפריסין, קיץ 2019 חבורת צעירים ישראלית אנסה לכאורה, צעירה בריטית בחדר המלון שלהם. אין מחלוקת שחלקם שכבו איתה, חלקם צילמו את המעשה וכולם יצאו מבית המעצר ללא משפט והתקבלו בישראל כגיבורים. דווקא הצעירה הבריטית היא זו שהואשמה בעדות שקר והמצאת אונס וריצתה חצי שנת מעצר בית באי. אורלי וגיא מגיעים לאיה נאפה בתחילת המשפט, חוזרים לחדר בבית המלון, מדברים לראשונה עם הרופא שבדק אותה מיד אחרי תלונת האונס ומביאים סיפור חדש ושונה ממה שתוקשר ושודר עד אז בתקשורת הישראלית.

2019